Име на фирма:
Порше София Изток
Седалище на фирма:
бул. Околовръстен път 360
BG-1186 София
Правна форма:
Телефон:
+359 2 80 73 400
Факс:
+359 2 80 73 411
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
Банкова връзка:
Банков код:
Номер на сметка:
IBAN: